Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky. | Souhlasím | Opustit stránky |
Datum a časDnes je středa, 30.9.2020SvátekSvátek má Jeroným
Přístupy2077152. návštěvník
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 8:00-11:00 12:00-17:00
středa 8:00-11:00 12:00-17:00
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel.
606 715 956, 724 016 458
email:
skype: mplibochovice

Policie ČR, OO Radovesice
Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice: Siřejovická 1241, Lovosice 410 02, tel.: 950 429 011
PS Litoměřice: Českolipská 1997/11, Litoměřice 412 01, tel.: 950 425 011
PS Roudnice nad Labem: Žižkova 729, Roudnice nad Labem 413 01, tel.: 950 428 096
SDH Budyně nad Ohří: Ladova 361, Budyně nad Ohří 411 18, tel.: 728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kudy z nudy

PRAVIDLA pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí

 

I.

Úvodní ustanovení

 

Pravidla jsou přijímána na základě § 102, odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Pravidla vychází ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

 

II.

Přijímání peticí

 

Písemně podané petice přejímá podatelna MěÚ. Pokud je tato petice předána osobně jinému pracovníkovi MěÚ, nebo volenému zastupiteli města, tento ji neprodleně postoupí na sekretariát starosty a tajemníka.

 

III.

Evidence peticí

 

Všechny došlé petice se soustřeďují  na sekretariátu starosty a tajemníka. Vedoucí sekretariátu posoudí, zda se skutečně jedná o petici a jestli splňuje všechny zákonné předpoklady. Potom se petice zaeviduje do evidence peticí a přidělí se jí číslo jednací. O petici musí být neprodleně informován starosta a tajemník MěÚ. 

 

IV.

Vyřizování peticí

 

Pokud bude petice spadat do přenesené působnosti města, bude určovat toho, kdo bude petici vyřizovat, tajemník MěÚ, v rámci samostatné působnosti toto určí starosta. Vyřízením petice může být určen kterýkoliv pracovník nebo vedoucí odboru MěÚ, do jehož kompetence spadá předmět petice. Petici může dále vyřizovat osobně tajemník MěÚ, starosta, nebo místostarosta, Pokud ji nevyřizuje tajemník MěÚ nebo starosta, musí být informováni o způsobu jejího vyřízení.

O peticích, které se týkají oblastí o kterých rozhoduje rada nebo zastupitelstvo, budou tyto orgány informovány na jejich nejbližším zasedání a to jak o obsahu petice, tak o jejím vyřízení.

  

V.

Lhůty k vyřízení peticí

 

Petice musí být vyřízena do 30 dnů od jejího přijetí a o jejím vyřízení se písemně odpoví tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob vyřízení.

 

VI.

Spisový materiál o peticích

 

Petice a s nimi související spisový materiál se ukládá na sekretariátu starosty a tajemníka.  

Lhůty pro úschovu a skartaci peticí jsou upraveny směrnicemi min. vnitra o organizaci a způsobu spisové manipulace.  

 

VII.

Kontrola vyřizování peticí

 

Kontrolu vyřizování peticí, zejména pak dodržení lhůt  provádí sekretariát starosty a tajemníka. Po obsahové stránce odpovídá za vyřízení petice ten, kterému byla k vyřízení předána.

  

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Problematika přijímaní, projednávání a vyřizování peticí neupravená těmito pravidly se řídí ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

 Tato pravidla nabývají účinnosti schválením Rady města Libochovice , dne 3.6.2009

VSTUPENKY ON-LINE
Libochovické noviny
Volby
Odebírání novinek e-mailem
Email:

Státní zámek Libochovice


Oranžové hřiště
rezervace možná
na telefonním čísle
Mgr. Miroslav Zůna

724 585 383

FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
Počasí
Anketa
Žádná
Z této IP adresy již bylo hlasováno
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice