Datum a časDnes je středa, 25.4.2018SvátekSvátek má Marek
Přístupy1033250. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

PRAVIDLA pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí

 

I.

Úvodní ustanovení

 

Pravidla jsou přijímána na základě § 102, odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Pravidla vychází ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

 

II.

Přijímání peticí

 

Písemně podané petice přejímá podatelna MěÚ. Pokud je tato petice předána osobně jinému pracovníkovi MěÚ, nebo volenému zastupiteli města, tento ji neprodleně postoupí na sekretariát starosty a tajemníka.

 

III.

Evidence peticí

 

Všechny došlé petice se soustřeďují  na sekretariátu starosty a tajemníka. Vedoucí sekretariátu posoudí, zda se skutečně jedná o petici a jestli splňuje všechny zákonné předpoklady. Potom se petice zaeviduje do evidence peticí a přidělí se jí číslo jednací. O petici musí být neprodleně informován starosta a tajemník MěÚ. 

 

IV.

Vyřizování peticí

 

Pokud bude petice spadat do přenesené působnosti města, bude určovat toho, kdo bude petici vyřizovat, tajemník MěÚ, v rámci samostatné působnosti toto určí starosta. Vyřízením petice může být určen kterýkoliv pracovník nebo vedoucí odboru MěÚ, do jehož kompetence spadá předmět petice. Petici může dále vyřizovat osobně tajemník MěÚ, starosta, nebo místostarosta, Pokud ji nevyřizuje tajemník MěÚ nebo starosta, musí být informováni o způsobu jejího vyřízení.

O peticích, které se týkají oblastí o kterých rozhoduje rada nebo zastupitelstvo, budou tyto orgány informovány na jejich nejbližším zasedání a to jak o obsahu petice, tak o jejím vyřízení.

  

V.

Lhůty k vyřízení peticí

 

Petice musí být vyřízena do 30 dnů od jejího přijetí a o jejím vyřízení se písemně odpoví tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob vyřízení.

 

VI.

Spisový materiál o peticích

 

Petice a s nimi související spisový materiál se ukládá na sekretariátu starosty a tajemníka.  

Lhůty pro úschovu a skartaci peticí jsou upraveny směrnicemi min. vnitra o organizaci a způsobu spisové manipulace.  

 

VII.

Kontrola vyřizování peticí

 

Kontrolu vyřizování peticí, zejména pak dodržení lhůt  provádí sekretariát starosty a tajemníka. Po obsahové stránce odpovídá za vyřízení petice ten, kterému byla k vyřízení předána.

  

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Problematika přijímaní, projednávání a vyřizování peticí neupravená těmito pravidly se řídí ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

 Tato pravidla nabývají účinnosti schválením Rady města Libochovice , dne 3.6.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Energetické úspory č.p. 3 Libochovice“ položka má přílohyVyvěšeno: 24.4.2018, stažení: 8.5.2018Přechodná úprava provozuVyvěšeno: 20.4.2018, stažení: 5.5.2018Přechodná úprava provozuVyvěšeno: 20.4.2018, stažení: 5.5.2018Oznámení o zamýšleném převoduVyvěšeno: 18.4.2018, stažení: 18.7.2018
Libochovické noviny
Odebírání novinek e-mailem
Email:

Státní zámek Libochovice


Oranžové hřiště
rezervace možná
na telefonním čísle
Jan Pásek

774 786 171

FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice