Datum a časDnes je sobota, 29.8.2015SvátekSvátek má Evelína
Přístupy518784. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Tísňová linka 112


Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956


Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice, Radovesice,
tel. 


Hasičský záchranný sbor ÚKPS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 096
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 096


Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339
MUDr. Horn, stomatologie
Čechova 655, Libochovice, tel. 777 790 680

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830

PRAVIDLA pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí

 

I.

Úvodní ustanovení

 

Pravidla jsou přijímána na základě § 102, odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Pravidla vychází ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

 

II.

Přijímání peticí

 

Písemně podané petice přejímá podatelna MěÚ. Pokud je tato petice předána osobně jinému pracovníkovi MěÚ, nebo volenému zastupiteli města, tento ji neprodleně postoupí na sekretariát starosty a tajemníka.

 

III.

Evidence peticí

 

Všechny došlé petice se soustřeďují  na sekretariátu starosty a tajemníka. Vedoucí sekretariátu posoudí, zda se skutečně jedná o petici a jestli splňuje všechny zákonné předpoklady. Potom se petice zaeviduje do evidence peticí a přidělí se jí číslo jednací. O petici musí být neprodleně informován starosta a tajemník MěÚ. 

 

IV.

Vyřizování peticí

 

Pokud bude petice spadat do přenesené působnosti města, bude určovat toho, kdo bude petici vyřizovat, tajemník MěÚ, v rámci samostatné působnosti toto určí starosta. Vyřízením petice může být určen kterýkoliv pracovník nebo vedoucí odboru MěÚ, do jehož kompetence spadá předmět petice. Petici může dále vyřizovat osobně tajemník MěÚ, starosta, nebo místostarosta, Pokud ji nevyřizuje tajemník MěÚ nebo starosta, musí být informováni o způsobu jejího vyřízení.

O peticích, které se týkají oblastí o kterých rozhoduje rada nebo zastupitelstvo, budou tyto orgány informovány na jejich nejbližším zasedání a to jak o obsahu petice, tak o jejím vyřízení.

  

V.

Lhůty k vyřízení peticí

 

Petice musí být vyřízena do 30 dnů od jejího přijetí a o jejím vyřízení se písemně odpoví tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob vyřízení.

 

VI.

Spisový materiál o peticích

 

Petice a s nimi související spisový materiál se ukládá na sekretariátu starosty a tajemníka.  

Lhůty pro úschovu a skartaci peticí jsou upraveny směrnicemi min. vnitra o organizaci a způsobu spisové manipulace.  

 

VII.

Kontrola vyřizování peticí

 

Kontrolu vyřizování peticí, zejména pak dodržení lhůt  provádí sekretariát starosty a tajemníka. Po obsahové stránce odpovídá za vyřízení petice ten, kterému byla k vyřízení předána.

  

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Problematika přijímaní, projednávání a vyřizování peticí neupravená těmito pravidly se řídí ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

 Tato pravidla nabývají účinnosti schválením Rady města Libochovice , dne 3.6.2009

Zveřejnění záměru propachtovat nemovitý majetekVyvěšeno: 27.8.2015, stažení: 15.10.2015Veřejná vyhláškaVyvěšeno: 27.8.2015, stažení: 11.9.2015Záměr pronájmu prostor "Prodejny smíšeného zboží" v DubanechVyvěšeno: 26.8.2015, stažení: 31.1.2016Veřejná vyhláška Vyvěšeno: 26.8.2015, stažení: 10.9.2015
Libochovické noviny
FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
Taneční kurzy
Státní zámek Libochovice


Oranžové hřiště
rezervace možná
na telefonním čísle

723 537 490

Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Rádi fotografujete?

Kulturní komise rady města Libochovice plánuje vydat stolní kalendář pro rok 2016 na téma "Libochovice a okolí", a tak jako v minulém roce vyzýváme všechny milovníky fotografování, aby se stali jeho spoluautory. Budeme se těšit na snímky zachycující historické památky, krajinu či přírodu v Libochovicích a v nejbližším okolí. Žádané jsou snímky ze všech ročních období. Požadovaný formát fotografie je šířkový, minimální rozlišení 300dpi. Zasláním  fotografie se autor vzdává nároku na honorář, ale jeho jméno bude uveřejněno spolu s fotografií. Fotografie zasílejte prosím elektronicky do konce září letošního roku 2015 na adresu .

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice