Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky. | Souhlasím | Opustit stránky |
Datum a časDnes je neděle, 15.9.2019SvátekSvátek má Jolana
Přístupy1618714. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel.
606 715 956, 724 016 458
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice: Siřejovická 1241, Lovosice 410 02, tel.: 950 429 011
PS Litoměřice: Českolipská 1997/11, Litoměřice 412 01, tel.: 950 425 011
PS Roudnice nad Labem: Žižkova 729, Roudnice nad Labem 413 01, tel.: 950 428 096
SDH Budyně nad Ohří: Ladova 361, Budyně nad Ohří 411 18, tel.: 728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

První pomoc

Občas (a velmi snadno) se nám může stát, že se dostaneme do situace, ve které je nutné použít první pomoc. Ve světě existuje i mnoho mýtů a špatných postupů při první pomoci, proto si ukážeme, jak se chovat v těch nejčastějších případech, které nás mohou potkat.

Důležitá telefonní čísla

Tato telefonní čísla by měl znát každý, ale nebude na škodu je uvést:
112 - Tísňová linka, lze použít ve všech případech (přepojí si Vás)
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie

Samozřejmě je tyto linky zakázáno zneužívat nebo volat ze zbytečných důvodů. Doporučujeme volat (pokud znáte konkrétní číslo) přímo na linku požadované služby (150, 155, 158), vyřízení Vašeho požadavku bude rychlejší.

Resuscitace

1. dospělí ( + děti cca od 8 let ) - schéma ACB - změněné dřívější schéma ABC, nyní se resuscitace zahajuje nepřímou srdeční masáží.

A) uvolnění dýchacích cest (Airway)

 • poloha vleže na zádech na pevné podložce
 • otevření a přehlédnutí ústní dutiny, v případě potřeby její vyčištění 2 prsty (překážku nevyhledáváme, pokud na sebe sama neupozorní.....) či odstranění překážky
 • záklon hlavy -> tlak na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé ruky zdvíháme bradu
 • diagnostika zástavy dechu a krevního oběhu

C) zahájení nepřímé srdeční masáže (Circulation)

 • hranu jedné dlaně položíme doprostřed hrudní kosti (na nahý hrudník - snažíme se o diskrétnost, tj. odvedeme přihlížející) - u mužů spojnice bradavek, druhou dlaň položíme na první, případně propleteme prsty obou rukou
 • prsty směřují kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku, během masáže nevzdalujeme ruce od hrudníku
 • paže zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla postiženého
 • 30 stlačení hrudníku frekvencí 100 stlačení/min

B) umělé dýchání (Breathing)

 • záklon hlavy ->dlaň jedné ruky přitiskneme na čelo, prsty této ruky stiskneme nos druhá ruka může přidržovat bradu
 • 2 vdechy s dostatečným objemem ( hrudník se viditelně zvedá/klesá)

Resuscitační poměr 30:2

Poznámky:

 • při estetických zábranách nemusíme provádět umělé dýchání -> provádíme záklon hlavy a nepřímou masáž srdce
 • obnovení životních funkcí kontrolujeme vždy po 3 cyklech ( dýchání a masáž), a to po fázi vdechů ( po masáži by na krkavici mohla být odezva...)
 • po obnovení ŽF a ošetření přidružených poranění ukládáme postiženého do stabilizované polohy

Krvácení

1. Vlásečnicové krvácení

Není povětšinou spojeno s nějakým větším úrazem, jde převážně o známé krvácení z nosu (které se stává vděčným tématem díky mnoha pochybným radám typu: "Musíš zaklonit hlavu"). Vlásečnicové krvácení většinou po nějaké chvíli samo ustane.

2. Žilní krvácení.

Zde už může jít o poranění všech možných typů. Důležité je však vědět, že krev vytékající z rány při tomto typu krvácení má tmavě červenou barvu a vytéká vcelku pomalu. Toto krvácení již vyžaduje ošetření (hlavně v závislosti na rozsahu). Pokud se jedná o končetinu, je dobré ji dostat do polohy nad srdce (viz obrázek) kvůli snížení tlaku v končetině a poté ji obvážeme příslušným obvazem (viz. Obvazová technika). Měli by jsme mít na paměti, že jakákoliv dezinfekce nepatří přímo do rány, ale pouze do jejího okolí, protože jinak se bude poranění těžce hojit.

3. Tepenné krvácení.

Je nejzávažnějším typem krvácení, protože může velice rychle dojít k velkým ztrátám krve. Krev je světle červená (barva krve však není rozhodující, při dušení může mít krev barvu tmavě červenou) a vystřikuje z rány, což může mít za následek šok (viz. šokové stavy). U tepenného krvácení musíme postupovat velice rychle. Jako první stiskneme tlakový bod a pokud se jedná o končetinu snažíme se jí v rámci možností dostat nad srdce. Těmito úkony by se nám mělo podařit dostatečně zmírnit intenzitu krvácení. Dále začneme s přikládáním tlakového obvazu (viz obvazová technika). Při správné aplikaci obvazu by se nám mělo podařit krvácení zastavit.


Popáleniny

A. Technická první pomoc:

uhašení ohně, svlečení horkého, či mokrého oděvu (pokud není přiškvařen), odstranění vodičů tepla z postiženého (prsteny, náušnice, náramky) ? též kvůli možnosti otoku. Také je nutné zabránit dalšímu působení tepla tzn. dostat postiženého z horkého prostředí.


B. Zdravotnická první pomoc

 • Posazení, či položení postiženého
 • I. a II. stupeň dostatečně dlouho chladíme (dokud přináší úlevu), alespoň však 20 minut. Chladíme nejlépe tekoucí studenou vodou. U velmi malých dětí chlazení neprovádíme z důvodu hrozícího chladového šoku.
 • III. stupeň nechladíme, protože došlo k celkovému zničení tkáně a hrozí infekce.
 • Ránu sterilně překryjeme ? nejlépe originálním zdravotnickým materiálem (nekryjeme I. stupeň, obličej a krk)
 • Pokud se jedná o popálenou končetinu, tak ji po ošetření šetrně zafixujeme.

C. Poznámky:

 • Puchýře nepropichujeme.
 • Příškvary (oděv, dehet) nestrháváme, pouze na volném okraji odstřihneme.
 • Nikdy nepoužíváme žádné masti, zásypy či léky proti bolesti. Mohou zkreslit pozdější lékařskou diagnózu.
 • Dáváme obzvlášť velký pozor na příznaky šoku, u rozsáhlejších popálenin provádíme preventivní protišoková opatření.

Při sterilním krytí rukou vkládáme mezi prsty záložky z gázy.Šok

Příznaky:

 • Zrychlující se tepová frekvence, špatně znatelný nitkovitý pulz
 • Bledá kůže se studeným lepkavým potem
 • Cyanóza rtů, později i končetin
 • Zrychlený a povrchní dech
 • Pocit žízně
 • Apatie - netečnost postiženého, pomalé reakce

První pomoc:

a. Uložení do protišokové polohy (na zádech, dolní končetiny zvedlé cca. o 30cm, či naklonit celé tělo o 30° hlavou dolů, pokud je to možné)- ta napomáhá centralizaci krvi krve do životně důležitých orgánů. Případně se může použít autotransfúzní poloha (na zádech, dolní i horní končetiny jsou zvedlé kolmo vzhůru).

b. Pomůckou při ošetřování může být pravidlo 5T:

 1. Teplo - snažíme se o udržení optimálního tepelného komfortu. Postiženého přikryjeme a obzvlášť důležité je dát něco i pod něj, protože u postiženého nefunguje správně termoregulace. Pacienta však aktivně nezahříváme.
 2. Tekutiny - nikdy nepodáváme! Pouze tlumíme pocit žízně otíráním rtů a obličeje vlhkým kapesníkem.
 3. Ticho - zabezpečení relativního klidu (odsun od místa nehody). Postiženého uklidňujeme a komunikujeme s ním.
 4. Tišení bolesti - správné ošetření všech poranění postiženého. Nikdy nepodáváme analgetika.
 5. Transport - vždy jsme povinni co nejdříve zavolat RZP se zdůrazněním, že se jedná o postiženého v rozvinutém šoku. Postiženého v šoku se snažíme netransportovat.

Tonutí

Ihned voláme ZZS, nejlépe ještě před zahájením vytahování z vody. Na břehu je nejdůležitější okamžitá resuscitace, zvýšenou pozornost věnujeme revizi ústní dutiny, odkud musíme odstranit všechny překážky bránící umělému dýchání (u tonutí je to zejména listí či bláto). Vodu se z dýchacích cest nepokoušíme vylévat, velmi rychle se vstřebává sama. Nezapomínáme ani na podchlazení (vysvlečeme postiženého z mokrých šatů a přikryjeme např. suchou dekou). Pokud se postižený po resuscitaci probere již na místě, zajistíme mu přesto převoz do nemocnice.Mimořádná událost
Druhy mimořádných událostí
Jak se chovat
Varovné signály
První pomoc
Stavy a průtoky Ohře
Portál krizového řízení ÚK
Evakuace a evakuační zavazadlo

Odročení dražebního jednání 124 D 2027_01_6Vyvěšeno: 12.9.2019, stažení: 27.9.2019Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Libochovice 16.09..2019Vyvěšeno: 6.9.2019, stažení: 16.9.2019Výpis usnesení 21. RM 2.09.2019Vyvěšeno: 6.9.2019, stažení: 20.9.2019Dražební vyhláška 124 EX 2027_01-06Vyvěšeno: 5.9.2019, stažení: 5.10.2019
Libochovické noviny
Odebírání novinek e-mailem
Email:

Státní zámek Libochovice


Oranžové hřiště
rezervace možná
na telefonním čísle
Jan Pásek

774 786 171

Soutěž - 100 let vzniku ČSR

FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
Počasí
Anketa
Žádná
Z této IP adresy již bylo hlasováno
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice