Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky. | Souhlasím | Opustit stránky |
Datum a časDnes je sobota, 25.9.2021SvátekSvátek má Zlata
Přístupy2402088. návštěvník
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
e-mail:
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Stavební úřad

náměstí 5. května 612
411 17 LIBOCHOVICE
e-mail: stavebni@libochovice.cz
tel.: +420 416 725 842
ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU
pondělí 8:00-11:00 12:00-17:00
středa 8:00-11:00 12:00-17:00
ČTI ZDE
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 50, Libochovice,
tel.
606 715 956, 724 016 458
email:
skype: mplibochovice

Policie ČR, OO Radovesice
Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice: Siřejovická 1241, Lovosice 410 02, tel.: 950 429 011
PS Litoměřice: Českolipská 1997/11, Litoměřice 412 01, tel.: 950 425 011
PS Roudnice nad Labem: Žižkova 729, Roudnice nad Labem 413 01, tel.: 950 428 096
SDH Budyně nad Ohří: Ladova 361, Budyně nad Ohří 411 18, tel.: 728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kudy z nudy

Informace dle zák. č. 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Město Libochovice

2. Důvod a způsob založení

Město Libochovice je územní samosprávná jednotka (veřejnoprávní korporace) v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích).

3. Organizační struktura


4. Kontakty a úřední hodiny

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Libochovice
náměstí 5.května č.p. 48
411 17 Libochovice
ÚIR-ADR: 565164

4.2 Kontaktní poštovní adresa

náměstí 5.května č.p. 48
411 17 Libochovice
mapa

4.3 Pracovní doba úřadu

Pondělí

7:00

-

11:30

 

12:15

-

17:00

Úterý

7:00

-

11:30

 

12:00

-

15:00

Středa

7:00

-

11:30

 

12:15

-

17:00

Čtvrtek

7:00

-

11:30

 

12:00

-

15:00

Pátek

7:00

-

11:30

 

12:00

-

14:00

Úřední hodiny úřadu

Pondělí

7:00

-

11:30

 

12:15

-

17:00

Středa

7:00

-

11:30

 

12:15

-

17:00


Pokladní hodiny

Pondělí

8:00

-

11:30

 

12:30

-

16:00

Středa8:00 -11:30
  12:30-
 16:00

Pátek

8:00

-

11:30

 

4.4 Telefonní čísla

sekretariát úřadu 416 725 830
sekretariát stavebního úřadu 416 725 842
Seznam pracovníků úřadu

 

4.5 Čísla faxu

fax - sekretariát úřadu 416 725 853

 

4.6 Adresa internetových stránek

Oficiální stránky města Libochovice
Stránky kulturního střediska U Tří lip
Stránky Libochovických novin

4.7 Adresa e-podatelny

elektornická podatelna:

4.8 Adresa datové schránky

Datová schránka: x9kbc4j

4.9 Další elektronické adresy

Seznam pracovníků úřadu

5. Případné platby lze poukázat

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1003688319/0800

6. IČ

IČ: 002 63 931

7. DIČ

DIČ: CZ00263931

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Hospodaření města

9. Žádosti o informace

 
          

 

Podrobnosti najdete zde

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti, stížnosti a podněty lze zasílat poštou nebo předat na podatelně MěÚ, dále lze takový dokument předat přímo příslušnému pracovníkovi MěÚ.

Ústně podané stížnosti, žádosti a podněty v samostatné působnosti Města přijímají všichni pracovníci MěÚ a to každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Stížnosti, žádosti a podněty, které nespadají přímo do kompetence žádného z odborů MěÚ přijímá sekretariát úřadu.

Stížnosti ve správní řízení přijímá odbor, který příslušné správní řízení vede. Stížnost, podnět či návrh lze podat také elektronickou cestou, v tomto případě však může být podatel vyzván, aby v určené lhůtě své podání učinil ještě písemně.

Podatelna
tel: 416 725 830 ,e-mail:
adresa: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice

 • PRAVIDLA pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí
 • PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování stížností, upozornění a podnětů občanů

   

  11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho správního orgánu (odboru MěÚ), který předmětné rozhodnutí vydal.

  O možnosti podat opravný prostředek je občan srozuměn na konkrétním vydaném rozhodnutí.

  Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušným pracovníkem správního orgánu.

   

  12. Formuláře

 • Seznam dostupných formulářů

   

  13. Návody pro řešení různých životních situací

   

  14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější předpisy

  • Ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
  • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí
  • Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
  • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinnost od 1. 1. 2003
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
  • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla)
  • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
  • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  14.2 Vydané právní předpisy


   

  15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb


  1. Náklady na pořízení kopií

  jednostranná černobílá kopie        formátu A4           3,- Kč
  oboustranná černobílá kopie         formátu A4           4,- Kč
  jednostranná černobílá kopie        formátu A3           5,- Kč
  oboustranná černobílá kopie         formátu A3           7,- Kč
  jednostranná barevná kopie          formátu A4         15,- Kč
  jednostranná barevná kopie          formátu A3         30,- Kč

  2. Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan)

  jedna stránka         2,- Kč

  3. Náklady na tisk z tiskárny PC

  jedna stránka         4,- Kč

  4. Náklady na opatření technických nosičů dat

  1 ks CD             6,- Kč
  1 ks DVD         8,- Kč

  5. Náklady na odeslání informace žadateli – poštovné

  Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního ceníku České pošty s.p.
  Úhrada za odeslání informace žadateli se nevyžaduje v případě, že žadatel si vyzvedne informaci osobně na Městském úřadě Libochovice.

  6. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  za každou započatou 1 hodinu vyhledávání      200,- Kč

  7. Osvobození od úhrady nákladů

  -    Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
  -    Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně; ustanovení věty první neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
  -    Výsledná cena nákladů za poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  -    V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

  Sazebník byl schválen dle ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích (z.č. 128/2000 Sb.) Radou města Libochovice dne 11.03.2019 usnesením č. 146/2019  a nabývá účinnosti dnem  1.4.2019.

  Dnem účinnosti tohoto Sazebníku se ruší předchozí Sazebník úhrad za poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb., schválený Radou města Libochovice  dne 3.6.2009. Na základě § 17 zákona č. 106/1999 Sb

  15.2 Sazebník úhrad spojených a poskytováním informací podle zákona č. 123/1998 Sb.

  Na základě § 10 odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších úprav, vydává Rada Města Libochovic tento sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti se zpřístupňováním informací. Úhrady stanovené v sazebníku jsou splatné buď při přijetí žádosti nebo později, vždy však před provedením úkonu. Jsou hrazeny žadatelem o poskytnutí informace.

  1. Práce spojená s vyhledáním a zpřístupněním informace za každých i započatých 15 minut :

  pracovník v platové třídě 4-7

  20,- Kč

  pracovník v platové třídě 8 a vyšší

  25,- Kč

  2. Sazba za kopírování dokumentů

  formát A4 jednostranně

  2,- Kč

  formát A4 oboustranně (kopírovací stroje, tiskárny)

  3,- Kč

  formát A3 jednostranně

  4,- Kč

  formát A3 oboustranně

  6,- Kč

  3. Poštovné dle aktuálního ceníku pošty (platného v době podání žádosti).
  Telefonní poplatky dle tarifu Českého telefonu platného v době podání žádosti.

  4.Cena za jeden kus diskety 15,- Kč
  Cena za jeden CD-ROM   30,- Kč

  5. Připojení na Internet 1 minuta 5,- Kč

  V případě, že náklady spojené s.poskytováním informací nepřesáhnou 30,- Kč, žadateli se neúčtují.
  Z důvodů hodných zřetele může být žadateli prominuta i úhrada nákladů na poskytování informací v částce vyšší.
  Náklady vynaložené na informaci, která nakonec nebyla žadateli poskytnuta jdou k tíži Městského úřadu Libochovice. Upozornění: Součástí sazebníku úhrad nejsou poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích!
  Tento sazebník byl schválen Radou Města Libochovic dne3.6.2009 a nabývá účinnosti dnem 10.6.2009. Účinností tohoto sazebníku se ruší předchozí sazebníky k hrazení nákladů.

   

  16. Ochrana osobních údajů


  Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:
  Město Libochovice
  Adresa: 5.května č.p. 48 411 17 Libochovice
  Telefon:pevná linka: 416 725 830
  e-podatelna: podatelna@libochovice.cz
  ID datové schránky: x9kbc4j
  IČ: 00263931

  Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Titul, jméno, příjmení: Mgr. Petr Panaš
  Kontaktní poštovní adresa: Městský úřad Libochovice, 5.května č.p. 48 411 17 Libochovice
  e-mail: panas@libochovice.cz
  tel. č.:  724 153 618

  Ochrana osobních údajů na MěÚ Libochovice / Městu Libochovice.
  Naše město dbá na zabezpečení předávaných osobních údajů. Za tímto účelem jsou přijata organizační a technická opatření, aby osobní údaje byly chráněny v rámci jejich zpracování. K získaným osobním údajům nemají přístup neoprávněné osoby a nejsou předávány bez souhlasu dalším subjektům, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany právních zájmů.

  Právo na opravu a aktualizace údajů.
  Osobní údaje se mohou v průběhu doby změnit. Proto je vhodné, když nás budete informovat o případných změnách. Vaše osobní údaje potom můžeme aktualizovat.  Podání informace o změně údajů je nutné i pro řádný výkon činnost správce osobních údajů.  To je i v příčinné souvislosti s právem na opravu evidovaných osobních údajů.

  Informace ke zpracování osobních dat.
  Naše město dbá na ochranu osobních údajů, které nám jsou předávány. Tyto zpracováváme transparentně, zodpovědně, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o výmaz údajů, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě nejasností či žádosti týkajících se zpracování osobních údajů, je možno se obrátit písemnou či elektronickou formou na náš úřad. Příslušné kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách.

  Právo na informace.
  Každý má právo požádat o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účelnou o něm zpracovávány. Tyto informace se poskytují ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty budete informováni. Jestli bude někdo žádat o sdělení informací, které osobní údaje o něm evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. V žádostiv tedy třeba prokázat dostatečnou identifikaci. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k identifikaci, než poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k osobě žadatele. Je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (například z archiválií, záložních IT systémů, atd.).

  Právo na omezení zpracování.
  Občané mají právo na omezení zpracování jejich osobních údajů, v případě, že se domnívají, že nejsou přesné, případně jsou zpracovávány protiprávně nebo už nejsou nepotřeba pro účely jejich zpracování.

  Právo na výmaz.
  Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat a ze strany správce je povinnost ho vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

  Vznesení námitky.
  Pokud se někdo domnívá, že jeho osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou ČR a EU, má právo vznést námitku, která bude prověřena. Při podání námitky, bude zpracování osobních údajů omezeno do zjištění, zda je námitka oprávněná. Právem občana je i obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům na Úřad pro ochranu osobních údajů:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7


  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Veřejně přístupné registry

  Veřejná vyhláška-OOP-stanovení místní úpravy provozu-Čechova a Revoluční ul.Vyvěšeno: 23.9.2021, stažení: 29.10.2021Rozpočtové opatření č. 6/2021 - RMVyvěšeno: 23.9.2021, stažení: 23.9.2022Rozpočtové opatření č. 6/2021 - ZMVyvěšeno: 23.9.2021, stažení: 23.9.2022Výběrové řízení na pozici referenta silničního správního úřaduVyvěšeno: 22.9.2021, stažení: 8.10.2021
  VSTUPENKY ON-LINE
  Libochovické noviny
  Volby
  Odebírání novinek e-mailem
  Email:

  Státní zámek Libochovice


  Oranžové hřiště
  rezervace možná
  na telefonním čísle
  Mgr. Miroslav Zůna

  724 585 383

  FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
  Počasí
  Anketa
  Žádná
  Z této IP adresy již bylo hlasováno
  © 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
  Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
  admin | Intranet |
  www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice