Datum a časDnes je pondělí, 18.3.2019SvátekSvátek má Eduard
Přístupy1387924. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Sběrné dvory

Otevírací doba a ceníky


LIBOCHOVICE  (Pivovarská ul. - u kolejí u kotelny)

pondělí, středa 

duben - říjen - od 15:00 do 19:00

listopad, prosinec a březen - od 14:00 do 18:00

leden a únor - JEN STŘEDA od 14:00 do 18:00

sobota - od 9.00 do 13.00(po celý rok)

POPLZE (na návsi)

úterý

duben - říjen - od 16:00 do 18:00

listopad, prosinec a březen - od 15:00 do 17:00

leden a únor: JEN ÚTERKY V SUDÝ TÝDEN od 15:00 do 17:00

DUBANY (za kolejemi u ZD)

čtvrtek - lichý týden

duben - říjen - od 16:00 do 18:00

listopad, prosinec a březen - od 15:00 do 17:00

leden a únor: JEN ČTVRTKY V LICHÝ TÝDEN od 15:00 do 17:00


CENÍK

(platný od 1.4.2018)

Město Libochovice ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánu České republiky v oblasti cen, vydává ceník služeb pro občany města Libochovice za ukládání odpadů z domácností ve Sběrném dvoře města Libochovice a ve sběrných místech Poplze, Dubany.

Směsný komunální odpad a objemný odpad:

 • vyvezení popelnice 110 l      60,- Kč / ks
 • ruční vozík (dvoukolák) malý / velký      20,- Kč / 45,- Kč
 • igelitový pytel 60 l      20,- Kč / ks
 • přívěsný vozík za OA nosnost do 650 kg    100,- Kč
 • přívěsný vozík za OA nosnost do 2000 kg    250,- Kč
 • přívěsný vozík za Vari      50,-Kč

Jedlý olej, tuk (200125)        5,- Kč / l

Olej a tuk neuved. pod č. 200125 (200126)q        5,- Kč / l

Motorové, převodové, a mazací oleje a jiné (130206, 130208)         5,- Kč / l

Olejové filtry (160107)        5,- Kč / ks

Barvy (200127), Rozpouštědla (200113)        2,- Kč / ks balení

Pesticidy (200119)        5,- Kč / ks balení

Olověný akumulátor (160601, 200133)      10,- Kč / ks

Ostatní blíže neurčené (200199)      20,- Kč / pytel(60 l)

Pneumatika AO (160103)      25,- Kč / ks

Obaly obsahující zbytky nebezp. látek (150110)        2,- Kč / ks

Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
          nebezpečnými látkami (150202)       20,- Kč / pytel (60 l)

Zpětný odběr

 • zářivky, úsporné žárovky (200121)    zdarma
 • lednice, kuchyňské spotřebiče (200123    zdarma
 • televize, počítače, radia (200135    zdarma
 • biologicky rozložitelný odpad    zdarma
 • papír, sklo, plasty, kovy (200101,200102,2001369)    zdarma
 • do kontejnerů na tříděný odpad, které jsou rozmístěny
 • v ulicích města, v obci Poplze a Dubany.

P R O V O Z N Í Ř Á D

 stanoviště kontejnerů určených ke shromažďování komunálního odpadu z domácností

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající z území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

Shromažďování komunálního odpadu

 • Komunální odpad se ukládá do kontejneru tak, aby při manipulaci s ním  nevypadával.
 • Zakazuje se ukládat do kontejneru:
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (nebezpečné složky komunálního odpadu jsou takové, které jsou nebo mohou být nebezpečené pro zdraví obyvatelstva a pro životní prostředí nepř. mazací a motorové oleje, televizory, obrazovky, lednice, mrazící boxy, spotřební elektronika, zářivky, výbojky, zbytky barev, ředidla,  autobaterie, pneumatiky
 • uhynulá zvířata
 • zkompostovatelný odpad
 • stavební a demoliční odpady 
  Osoba zodpovědná za příjem a shromažďování odpadu
 • přijímá k uložení pouze odpad povolený tímto provozním řádem
 • je oprávněna při zjištění, že vyložený odpad neodpovídá povolenému druhu odpadu určeného k ukládání do kontejneru tento odpad odmítnout a vyzvat uživatele, aby tento odpad odstranil. Přitom uživatele upozorní, že pokud tak neučiní, bude odpad odstraněn na jeho náklady.
 • dohlíží na správné uložení odpadu
 • zajišťuje přístup ke kontejnerům ve stanovenou dobu 
  Je zakázáno
 • vstupovat ke kontejnerům mimo provozní dobu
 • pálit odpady v kontejneru
 • vypírat odpady z kontejnerů

   

 • Výpis usnesení 8. RM 11.03.2019Vyvěšeno: 18.3.2019, stažení: 30.3.2019Adresný záměr pronájmu nebytových prostor ul. Riegrova 64Vyvěšeno: 13.3.2019, stažení: 1.4.2019Oznámení o zamýšleném převodu pozemkuVyvěšeno: 11.3.2019, stažení: 12.6.2019Informativní rozpočtové opatření 6-2018.ZMVyvěšeno: 8.3.2019, stažení: 1.4.2019
  Libochovické noviny
  Odebírání novinek e-mailem
  Email:

  Státní zámek Libochovice


  Oranžové hřiště
  rezervace možná
  na telefonním čísle
  Jan Pásek

  774 786 171

  Soutěž - 100 let vzniku ČSR

  FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
  Počasí
  Anketa
  © 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
  Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
  admin | webmail | Intranet |
  www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice