Datum a časDnes je čtvrtek, 27.6.2019SvátekSvátek má Ladislav
Přístupy1508651. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel.
606 715 956, 724 016 458
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice: Siřejovická 1241, Lovosice 410 02, tel.: 950 429 011
PS Litoměřice: Českolipská 1997/11, Litoměřice 412 01, tel.: 950 425 011
PS Roudnice nad Labem: Žižkova 729, Roudnice nad Labem 413 01, tel.: 950 428 096
SDH Budyně nad Ohří: Ladova 361, Budyně nad Ohří 411 18, tel.: 728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Formuláře

Městský úřad

Přihláška k výběrovému řízení

Žádost o pronájem městského bytu (vč. Jeronýmova 620)

Žádost o přidělení městského bytu

Ohlášení záboru veřejného prostranství

Sazebník pro služebnost města Libochovice (věcná břemena)

Oznámení o shromáždění (zákon č. 84/1990 Sb.)

Žádost o změnu územního plánu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ (Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

OHLÁŠENÍ STAVBY  (Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

ŽÁDOST O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ (Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora (Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY (Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) nutno připojit vyplněný formulář pro zápis stavby do ISÚI (katastru nemovitostí)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU (Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) nutno připojit vyplněný formulář pro zápis stavby do ISÚI (katastru nemovitostí)

ŽÁDOST  O  POVOLENÍ  PŘEDČASNÉHO  UŽÍVÁNÍ  STAVBY (Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

OZNÁMENÍ  ZMĚNY  V UŽÍVÁNÍ STAVBY (Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ (Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)

OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE

SEZNAM dotčených orgánů, správců sítí  a sdružení

Silniční správní úřad

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI K POZEMNÍ KOMUNIKACI

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE ZA ÚČELEM UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE ZA ÚČELEMPROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE PRO UMISŤOVÁNÍ, SKLADÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ VĚCÍ NEBO MATERIÁLŮ

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH, ZÁBAVNÝCH A PODOBNÝCH AKCÍ

ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY KOMUNIKACE

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin

 • Fyzické osoby
  • xx
  • xx
 • Právnické osoby
  • xx
  • xx

Rybářské lísky

Žádost o vydání rybářského lístku

 • xx
 • xx

Pozemky

Žádost o zemědělský pacht

 • xx
 • xx

Žádost o koupi pozemku

 • xx
 • xx

Ostatní formuláře

Žádost na příspěvek na novorozence

Žádostí na příspěvky na projekty a na činnost

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Libochovice

Vzor žádosti o příspěvek na činnost - fyzická osoba

Vzor žádosti o příspěvek na činnost - právnická osoba

Závěrečná zpráva dotace na činnost

vzor žádosti o příspěvek na projekt - fyzická osoba

vzor žádosti o příspěvek na projekt - právnická osoba

závěrečná zpráva dotace na projekt

V případě, že se nepodaří otevřít soubor kliknutím, uložte nejprve soubor přes pravé tlačítko a položku uložit cíl jako. Uložte do PC tak abyste moli soubor následně otevřít z disku.
Dražební vyhláška 197EX90263/11-234Vyvěšeno: 24.6.2019, stažení: 8.7.2019Opatření obecné povahyVyvěšeno: 24.6.2019, stažení: 10.7.2019Zveřejnění záměru prodat nem. majetek p.č. 460/18Vyvěšeno: 24.6.2019, stažení: 10.7.2019Rozpočtové opatřeníVyvěšeno: 24.6.2019, stažení: 10.7.2019
Libochovické noviny
Odebírání novinek e-mailem
Email:

Státní zámek Libochovice


Oranžové hřiště
rezervace možná
na telefonním čísle
Jan Pásek

774 786 171

Soutěž - 100 let vzniku ČSR

FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice