Datum a časDnes je čtvrtek, 27.6.2019SvátekSvátek má Ladislav
Přístupy1508650. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel.
606 715 956, 724 016 458
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice: Siřejovická 1241, Lovosice 410 02, tel.: 950 429 011
PS Litoměřice: Českolipská 1997/11, Litoměřice 412 01, tel.: 950 425 011
PS Roudnice nad Labem: Žižkova 729, Roudnice nad Labem 413 01, tel.: 950 428 096
SDH Budyně nad Ohří: Ladova 361, Budyně nad Ohří 411 18, tel.: 728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Výpis usnesení z. 2. Rady města

Vyvěšeno: 13.12.2010, stažení: 29.12.2010
konané dne: 6. 12. 2010
přítomno členů rady: 5
 • Rada města bere na vědomí:
 • kontrolu usnesení z minulého jednání RM:174/10   ukládá tajemníkovi, aby uložil pí. Skalické provést doložení likvidace odpadu v podnikatelské činnosti do konce července 2010, TRVÁ
   
  180/10 řediteli SOŠ odstranit závady zjištěné z veřejnoprávní kontroly do konce srpna 2010 a podat RM písemnou zprávu, TRVÁ
   
  23/10 RM ukládá tajemníkovi pozvat ředitele SOŠ Libochovice, Mgr. Nýdra do příštího jednání RM. SPLNĚNO
 • žádost Centrum - Duha na příspěvek na provoz „Informačního centra pro mládež Libochovice“,
 • informaci – odvodnění Poplz - havárie vodovodního řádu a seznámení s projektem LEN servis,
 • žádost SOŠ Libochovice o výjimku počtu studentů ve školním roce 2010/2011.
 • Rada města schvaluje:a) program 2. jednání Rady města, 5 hlasů pro
  b) plán konání RM: 1. a 3. týden vždy v pondělí nebo dle potřeby, 4 hlasy pro
  c) projednání rozpočtové změny v příštím jednání RM, 4 hlasy pro
  d) finanční příspěvek pro MŠ Klapý ve výši 2000, 4 hlasy pro
  e) prominutí poplatku za pronájem veřejného prostranství při konání akce Brána 2011 s podmínkou, že město Libochovice bude uvedeno jako spolupořadatel, 4 hlasy pro
  f) bezplatné využívání prostor budovy KS U Tří lip pro T.O. Bílý zajíc, 4 hlasy pro
  g) finanční příspěvek pro Fond ohrožených dětí ve výši 2000,- Kč, 4 hlasy pro
  h) zřízení věcného břemena ad-solar s.r.o. – po doplnění znovu projednat v RM, 4 hlasy pro
  ch)  zřízení věcného břemena k prodeji plynovodu v ul. Chelčického 20 Kč/m2 = 7.500,- Kč.  4 hlasy pro
 • Rada města pověřuje:a) starostku města podpisem smlouvy s firmou ad-solar s.r.o. po doplnění dle diskuze. 4 hlasů pro
 • RM doporučuje ZM schválit:
 • plán konání ZM: 1x za 3 měsíce, zpravidla v druhém týdnu příslušného měsíce, jinak dle potřeby, 4 hlasy pro
 • rozpočtové provizorium na r. 2011 do doby schválení rozpočtu, 4 hlasy pro
 • zřizovací listiny příspěvkových organizací, 4 hlasy pro
 • bezplatný převod pozemků na město - p.č. 612/12 a 612/3 v k.ú. Libochovice, ul. Zborovská. 5 hlasů pro
 • RM doporučuje ZM neschválit:
 • bezplatný převod pozemku na město - p.č. 1068 – ostatní komunikace. 4 hlasy pro, 1 se zdržel

   

  Mgr. Josef Krob                                Ing. Jana Holá
  místostarosta                                      starostka

 • Dražební vyhláška 197EX90263/11-234Vyvěšeno: 24.6.2019, stažení: 8.7.2019Opatření obecné povahyVyvěšeno: 24.6.2019, stažení: 10.7.2019Zveřejnění záměru prodat nem. majetek p.č. 460/18Vyvěšeno: 24.6.2019, stažení: 10.7.2019Rozpočtové opatřeníVyvěšeno: 24.6.2019, stažení: 10.7.2019
  Libochovické noviny
  Odebírání novinek e-mailem
  Email:

  Státní zámek Libochovice


  Oranžové hřiště
  rezervace možná
  na telefonním čísle
  Jan Pásek

  774 786 171

  Soutěž - 100 let vzniku ČSR

  FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
  Počasí
  Anketa
  © 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
  Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
  admin | webmail | Intranet |
  www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice