Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky. | Souhlasím | Opustit stránky |
Datum a časDnes je středa, 27.10.2021SvátekSvátek má Šarlota, Zoe, Zoja
Přístupy2429150. návštěvník
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
e-mail:
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Stavební úřad

náměstí 5. května 612
411 17 LIBOCHOVICE
e-mail: stavebni@libochovice.cz
tel.: +420 416 725 842
ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU
pondělí 8:00-11:00 12:00-17:00
středa 8:00-11:00 12:00-17:00
ČTI ZDE
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 50, Libochovice,
tel.
606 715 956, 724 016 458
email:
skype: mplibochovice

Policie ČR, OO Radovesice
Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice: Siřejovická 1241, Lovosice 410 02, tel.: 950 429 011
PS Litoměřice: Českolipská 1997/11, Litoměřice 412 01, tel.: 950 425 011
PS Roudnice nad Labem: Žižkova 729, Roudnice nad Labem 413 01, tel.: 950 428 096
SDH Budyně nad Ohří: Ladova 361, Budyně nad Ohří 411 18, tel.: 728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kudy z nudy

Výpis usnesení z 4. Rady města

Vyvěšeno: 17.1.2011, stažení: 18.2.2011
 • Rada města bere na vědomí:
 • Kontrolu usnesení z minulého jednání RM  a ZM174/10 ukládá tajemníkovi, aby uložil pí Skalické provést doložení likvidace odpadu v podnikatelské činnosti do konce července 2010 TRVÁ
   
  180/10 řediteli SOŠ odstranit závady zjištěné z veřejnoprávní kontroly do konce srpna 2010 a podat RM písemnou zprávu, TRVÁ
   
  182/10 tajemníkovi - prověřit možnost soudní výpovědi z městských bytů
  - zjistit uživatelské právo pana Podroužka k městskému bytu, TRVÁ

  183/10 tajemníkovi projednat vzniklý dluh v nebytových prostorách s Českou poštou,

  SPLNĚNO

   
  184/10  tajemníkovi věnovat pozornost vymáhání dlužných částek. TRVÁ

  b) žádost SpeedHAN a.s., Roudnice n.L. a nemá námitek k provozování linkové osobní dopravy,
  c) informaci ZŠ Libochovice o termínu zápisu do prvních tříd - středa 26.ledna 2011 od 13,00 do 17,00 hodin libochovičtí a ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 13,00 do 17,00 hodin ostatní,
  d) zprávu z úseku matriky, evidence obyvatel za rok 2010,
  e) informaci o uzavření MŠ Poplze během jarních prázdnin,
  f) rozvoj a modernizace „ Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji“ Část 2 – obchvat Libochovice a nemá připomínek ke vlivům na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.
   
 • Rada města schvaluje:a) Program  4.  jednání, 5 hlasy pro
  b) uzavřít s panem Podroužkem nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.8.2011, s tím  když nebude dodržovat splátkový kalendář,  nájemní smlouva končí  31.8.2011, 5 hlasy pro
  c) žádost ZŠ Libochovice o schválení odpisů za rok 2010, 5 hlasy pro
  d) přidělení bytu p.Psotovi a  druhému jako  náhradníkovi p.Pomíchalovi . 5 hlasy pro
  e) žádost rodiny Bubnových, Podbradec s výstavbou RD a umístění výjezdu na pozemek Města Libochovice za dodržení podmínek stavebního úřadu, 5 hlasy pro
  f) výslovný souhlas s umístěním provozovny na adrese vzniklé příspěvkové organizace Školní jídelna Libochovice pro – hostinskou činnost, pekařství a cukrářství, výrobu, obchod a služby, 5 hlasy pro
  g) zajištění závodního stravování zaměstnanců ZŠ a SOŠ, cena oběda pro zaměstnance bude 25,-Kč. 5 hlasy pro
 • Rada města doporučuje ZM schválit :a) podání žádosti o dotaci  do ROP SZ s názvem projektu: „Kvalitní projektová  dokumentace – prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území,“ žadatel: Svazek obcí  INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří. Celkové náklady projektu  11,667.600,-Kč, 5 hlasy pro

  b) zajištění financování projektu s názvem „Kvalitní projektová dokumentace – prostředek ke zvýšení  rozvojové  kapacity území“ ve výši 547.782,50 Kč (tj. 4,69 %  z celkových nákladů projektu), 5 hlasy pro

  c) člena hodnotící komise a komise otevírání obálek pana Jana Páska a náhradníka pana Václava Zůnu k projektu na zpracování projektových dokumentací z ROP,
  5 hlasy pro
  d) poskytnutí ručitelského závazku za úvěr poskytnutí Českou spořitelnou, a.s. svazku obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří - Poohří na předfinancování Projektu „ Kvalitní projektová dokumentace - prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území“ ve výši 11 667 600,- Kč do výše podílu připadajícího na město Libochovice, tj. na částku 547 896,-Kč. Zároveň pověřuje starostku k podpisu ručitelského závazku,
  5 hlasy pro
 • e) zajištění financování projektu s názvem „ Příprava pro život-modelový projekt pro rozvoj osobnosti dětí a mládeže v Euroregionu Erzgebirge“ ve výši 1 139 700,-Kč (Kurz EUR 25,265 k 21.12.2010) Kč do výše podílu připadajícího na město Libochovice. tj. na částku 189 950,-Kč, 5 hlasy prof) podání žádostí o dotace na podporu výstavby podporovaných bytů (MMR) a veřejných WC ( ROP Severozápad), 5 hlasy pro
 • g) podání žádosti o dotaci - „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu“ (Revitalizace historického centra města), 5 hlasy pro
 • h) podání žádosti o dotaci - „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu“ (Areál zdraví v městském parku), 5 hlasy proi) snížení nájemného za nebytové prostory PČR Libochovice, 5 hlasy pro
  j) schválit předběžný souhlas AGRI Libochovice a.s., výstavbu bioplynové stanice,  za předpokladu, že stavba bude posouzena z hlediska krajinného rázu a  bude zajištěna proti zápachu  směrem  k obytné zástavbě města, 5 hlasy pro
  k) vyřazení majetku z účetní evidence a likvidaci za rok 2010,  5 hlasy pro
  l) doplnění rozpočtové změny č. 3/2010. 5 hlasy pro
   

   

  IV. RM ukládá :
  a) tajemníkovi oslovit další 3 banky (banka, Reifeisenbank bank, Ge money bank), ohledně nabídek produktů na zhodnocení financí města, 5 hlasy pro
  b) tajemníkovi zajistit opravu teplovodního systému bývalého solária v městském bazénu a vyvěsit záměr pronájmu nebytového prostoru, 5 hlasy pro
  c) tajemníkovi zahájit výběrové řízení na ředitele, ředitelky příspěvkové organizace školní jídelna Libochovice. 5 hlasy pro

    ………………………… ……………………………
  Mgr. Josef Krob Ing. Jana Holá
  místostarosta starosta

 • VSTUPENKY ON-LINE
  Libochovické noviny
  Volby
  Odebírání novinek e-mailem
  Email:

  Státní zámek Libochovice


  Oranžové hřiště
  rezervace možná
  na telefonním čísle
  Mgr. Miroslav Zůna

  724 585 383

  FIRMY A SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ
  Počasí
  Anketa
  Žádná
  Z této IP adresy již bylo hlasováno
  © 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
  Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
  admin | Intranet |
  www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice