©2008 ReviCOM                                                                                  
            || květen 2009 ||

     || MěÚ Libochovice | Archiv ročníků 1999 - 2001 | Pište nám |Městská knihovnaKulturní přehled <<<<< ||                                                                                                                                                             

Rubriky
  MÚ informuje
  Redakční články
  Zámecký zpravodaj
  Historie
  Památky
  Kultura
  Sport
  Z regionu
  Zahraničí
  Čtenáři nám píší
  Přečetli jsme ...
  Z deníku policie ČR
  Občané Libochovic
  Věda a technika
  Aktuálně

počet čtenářů: 528
1.5.2008      autor: Tomáš Černý            náhled pro tisk
Pravda o letech 1938 - 1948 v Libochovicích - část 2.

05/08 0508

     Nakonec konstatuje rada města, že v Libochovicích jsou tyto možnosti ubytování:
Městský úřad 2 místnosti jako kanceláře
1 místnost jako kuchyň
1 místnost v průjezdu jako skladiště
1 místnost na uhlí

Polívka Miroslav, Riegrova 64, (Tři lípy) pro ubytování mužstva
Sál, jeviště, předsálí, galerie, dvě
místnosti za jevištěm,
1 pokoj pro důstojníky
1 šatna jako skladiště
1 skladiště na uhlí.
Brejník Alois, Riegrova 247 1 místnost pro ubytování vojska
Miller Josef (Černý orel) 3 zařízené pokoje, dvůr
1 kůň
M.Tichnová 1 pokoj pro důstojníky

     Na podzim roku 1938 se chystají Libochovice na nové ubytování, tentokráte 3. roty XXI. strážního praporu, celkem 40 mužů:

 • Kancelář velitele roty ubikace v bývalé škole Libochovice (přístavba ve dvoře radnice, pozdější rodinná škola)
 • Ubikace u Šnajberků
 • Poplze - ubikace u Taušů

     V této době vznikly také plány na výstavbu středně velkých kasáren v Libochovicích s výhledem na rok 1939 a to, jak se vývojem událostí ukázalo, byl termín naprosto zbytečný. Kasárna měla stát na jižním okraji města, poblíž mostu (zřejmě v parku). Přišel rok 1939 a kasárna se již nikdy nepostavila, snad to tak bylo nakonec dobře.

     V roce 1938 také proběhly události zcela všední, kupříkladu:

 • 1.máj roku 1938 slaví společně v duchu obrany národa tyto strany: Československá strana sociálně demokratická, Lidová strana, Komunistická strana, Národně socialistická strana a Republikánská strana. Oslavy proběhly na Palackého náměstí (nám.5.května) s projevem JUDr.Jiřího Pokorného z Prahy.
 • V roce 1938 jsou místní policejní stanicí jako nejčastější přestupky hodnoceny tyto činy:
  - Rychlá jízda motocyklů a automobilů
  - Jízda cyklistů bez světel
  - Jízda těžkými nákladními auty přes město
  - Porušování zákazu parkování vozidel na vyznačených místech
  - Úmyslné protáčení motorů aut a motocyklů v nočních hodinách
  - Jakékoliv rušení nočního klidu hlukem, zpěvem, hudbou apod.
  - Provozování podomního prodeje
  - Tuláci, žebráci
  - Starosta a rada žádá důrazně policejní osazenstvo, aby plně potíralo tyto prohřešky.


(Když se čtenář zamyslí nad těmito přečiny, jistě si všimne, že se nějak příliš podobají současnému stavu, až na to, že tyto přestupky nemá dnes kdo potírat.)

 
Obr. č.1


    V roce 1938 bylo v Libochovicích přes třicet dětí, které podléhaly ochrannému dozoru „Okresnímu odboru péče o mládež
se sídlem v Libochovicích“. (Obr č.1) Do roku 1938 vykonávali funkci důvěrníků pp. Finfrle a Paneš, dále potom Václav Kopta a V. Knotek. Po roce 1938 místo prvních dvou pánů nastupují Marie Steigrová a Marie Kolbertová.
    V roce 1941 to bylo v Libochovicích 21 nemanželských dětí, které podléhaly nařízenému dozoru, dále to byly děti adoptované a osvojené. Dámy Marie Steigrová a Marie Kolbertová však již v roce 1940 svojí činnost ukončily.
     Dne 14. září 1938 dochází k povstání sudetských Němců v pohraničí a 23. záři ve 22,15 hodin je vyhlášena znovu mobilizace čs.armády. V Libochovicích na břehu Ohře byly urychleně i za pomoci civilního obyvatelstva budovány spojovací zákopy mezi pevnůstkami. V obci Horka bylo zřízeno vojenské velitelství, které bylo později umístěno v Poplzích u Bradáčů čp 56. Most přes řeku Ohři byl vojáky podminován a při vjezdu na most od libochovické strany byly připraveny 4 vozy naplněné kamením k zataraseni mostu. Všechny "řopíky" podle Ohře byly opět obsazeny vojskem.
     A potom přišel 30. září 1938 - Mnichovská dohoda. Rozsáhlé pohraniční oblasti nám byly bez boje uloupeny a do 10. října 1938 připojeny jako Sudetengau k Velkoněmecké říši.

 
Obr. č. 2. Mapka hranic Sudet

     Dohodnutá demarkační čára se hluboko zařízla do československého území a hranice našeho státu s Německem se přiblížila až na několik málo kilometrů k našemu městu. Lovosice a Litoměřice s početným českým obyvatelstvem připadly Německu. Terezín zůstal český, ale nad Želeticemi již vlál hákový kříž. Od Litoměřic vedla hranice přes Německé Kopisty k Vrbičanům, dále pak k Želechovicím, Úpohlavům, Třebenicím a Třebívlicím. Těsně za hranici zůstaly např. Čížkovice, Siřejovice. (Obrč.2)

 
Obr.č. 3. Parte Karla Křenka

     Do Libochovic a okolních obcí přichází z pohraničí veliké množství utečenců. Většinou přišli o všechno, celý svůj majetek měli v batohu a kufru. Do města tak přišlo 384 uprchlíků, z toho 186 mužů a 198 žen, takže počet obyvatel Libochovic přesáhl tři tisíce. (Seznam SOKA Lovosice) Nastala částečná demobilizace naší armády, vojenské jednotky odešly z pohraničí do mírových posádek. Z Libochovic odchází 23.10.1938 z Anenského mlýna v Poplzích rota čs. vojáků o síle 160 mužů, kteří zde byli ubytováni, do Nymburka.

 
Obr. č. 4.

     10. února 1939 zemřel Karel Křenek, pohřeb se konal 12.února. (Obr. č.3) Nad hrobem promluvili p.Rulf za Scénu, p.Romenský za Sokol, p.Mayer za Museum. Rakev do hrobu spustili členové TECHOTu Scény Libochovice. (Obr. č.4 Ing. Romenský, který zemřel 22.března 1942 v koncentračním táboře Osvětim.)
     Tragédie zrady byla definitivně dovršena 15.března 1939. Toho dne, v 5.10 hodin ráno, telefonovalo presidium zemského úřadu okresnímu úřadu v Roudnici n.L., že v 6.00 hodin obsadí německé vojsko všemi směry naše území a bude odzbrojovat naši armádu. V Libochovicích se onu osudnou středu měl konat výroční trh - jarmark. Na náměstí stály připravené boudy pro kramáře. Od časných ranních hodin vál ostrý ledový vítr a padal mokrý sníh. Silnice byly pokryté blátem a sněhem, oblohou zatáhly těžké černé mraky. Od Třebenic se ráno v 6.30 valily k městu kolony německých bojových vozidel. Vpředu jela kolona motocyklistů s pistolemi a puškami v rukách. Zastavili na náměstí před radnicí a odzbrojili na místě škpt. Václava Voštu, velitele 2. roty hraničářského praporu, který měl své velitelství ve Mšeném Lázních.

 
Obr. č. 5. Příjezd Němců do Libochovic.

 
Obr. č. 6.

     Vojáci vnikli pak do radniční budovy a odzbrojili vojenskou posádku i příslušníky policejní a četnické stanice. Vyhladovělí žoldáci se vrhali na obchody s uzeninami, potravinami a cukrárny. Celý den pak projížděly městem německé jednotky. 16. března byl nad územím Čech a Moravy vyhlášen tzv. Protektorát Čechy a Morava. 20. března 1939 byla na libochovické radnici poprvé vyvěšena německá vlajka s hákovým křížem a byla vysílána výzva k odevzdání všech zbraní ukrytých v domácnostech. Německá posádka opustila Libochovice 30.března 1939. (Obr. č.5 a 6)

Pokračování příště.

Tomáš Černý


«« zpět
Není žádný komentař k článku

 
f

     Nejčtenější články:
Zámek Libochovice
Stále aktuální ...
MěÚ informuje
Nové knihy
Městská knihovna Libochovice

REDAKČNÍ RADA

Redaktor: Mgr. Josef Krob
Redakční rada:
                       Tomáš Černý
                       Pavel Česal
                       Ladislav Eštok
                       Stanislav Tlustý 
               Ing. Milena Ryšavá

  ARCHIV 2002 - 2007Zprávy:
Výzva Libochovičanům! 1203

Obracíme se na rodáky Libochovic a všechny Libochovičany, kteří žijí mimo naši republiku, napište nám svůj životní příběh.Rádi budeme v Libochovických novinách Vaše příběhy otiskovat.
Příspěvky zasílejte na adresu: zs.libochovice@telecom.cz

Těšíme se ! Za redakční radu Mgr.Josef Krob, redaktor.